Laurens Janssen Elektro Totaal Service - Voor echt elektro vakwerk

Certificering

Om gecertficeerd te mogen zijn moet je in het bezit zijn van de juiste diploma's. Dit houdt in dat er de juiste kennis in huis is en tevens veiligheid voorop staat. Hieronder een toelichting op 2 samenwerkende branche organisaties.
 
 
Wat is de SEI 

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek, onder te verdelen in de vakdisciplines; 
-Gastechnische installaties-Elektrotechnische laagspanningsinstallaties-Watertechnische installaties-Verwarmingsinstallaties-Luchtbehandelingsinstallaties-Rioleringsinstallaties-Warmtepompinstallaties-Metalen Dakbedekking -Lichtreclame 
 
Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in de Erkenningsregeling voor Installateurs of kortweg de EVI 2004. 
Naast deze regeling beheert de SEI ook het register van de Regeling voor de Erkenning van Watertechnische Installateurs of kortweg de REW 2002. Deze regeling werd voorheen uitgevoerd door de VEWIN, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven in Nederland.  
De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de VEWIN. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.